dry center reklam alanı

Tüketicilerin Kuru Temizleme Bilgi Düzeyleri

Tüketicilerin Kuru Temizleme Bilgi Düzeyleri

Araştırmaya alınan tüketicilere "kuru temizlemenin tanımı" sorulduğunda % 49.4'ü özel işlem gerektiren eşyalara uygulanan kimyasal temizlik, % 34.6'sı bilmiyorum cevabını vermişlerdir. Bu işi bilen ve meslek edinen kişilerin yaptığı temizlik diye cevap verenlerin oranının (% 2.0) çok düşük olduğu Tablo 2'de de görülmektedir.

Tablo 2: Tüketicilerin Kuru Temizlemeyi Tanımlaması

Tanımlar Sayı %
Özel işlem gerektiren eşyalara uygulanan kimyasal temizlik 173 49.4
Elde temizlenemeyen ürünlerin bozulmadan temizlenmesi 49 14.0
Bu işi bilen ve meslek edinen kişilerin yaptığı temizlik işlemi 7 2.0
Bilmiyorum 121 34.6
TOPLAM 350 100.0

Ürünlerin bakım etiketlerindeki sembollere ilişkin bilgi düzeyi ile ilgili olarak araştırma kapsamına alınanlardan ütüleme işlemi sembolünü, yıkama işlemi sembolünü ve uygun görülmeyen işlem sembolünü doğru olarak bilenler çoğunluktadır (sıra ile % 91.4, % 83.7 ve % 83.1). Kuru temizleme işlemi sembolünü yanlış bilenlerin yarıdan fazla (% 63.4) olduğu ve klor esaslı beyazlatma ve lekelerin giderilmesi işlemi sembolünü yanlış bilenlerden (% 65.7) sonra ikinci sırada yer aldığı görülmektedir(Tablo 3).

Tablo 3: Tüketicilerin Etiket Sembollerine İlişkin Bilgi Düzeyi

Semboller Doğru Yanlış TOPLAM
Sayı % Sayı % Sayı %
Ütüleme işlemi 320 91.4 30 8.6 350 100.0
Yıkama işlemi 293 83.7 57 16.3 350 100.0
Uygun görülmeyen işlem 291 83.1 59 16.9 350 100.0
Tamburlu kurutma işlemi 178 50.9 172 40.1 350 100.0
Kuru temizleme işlemi 128 36.6 222 63.4 350 100.0
Klor esaslı beyazlatma ve lekelerin giderilmesi 120 34.3 230 65.7 350 100.0

Bize Ulaşın

  • Telefon: 444 4 379 (DRY)

  • Faks: 0216 428 48 70

  • Form: İletişim Formu için tıklayın.

Bizi Takip Edin!