dry center reklam alanı

Kuru Temizleme Tüketicilerinin Özellikleri

Kuru Temizleme Kullanan Tüketicilerin Bazı Özellikleri

Tablo 1'den de anlaşılacağı gibi araştırmaya katılanların çoğunluğu kadın (% 75.4), üniversite mezunu (% 63.2), 21 - 40 yaşlarında (% 75.8), evli (% 75.4) ve uzun süreden beri büyük kentte yaşamaktadır (% 93.1). Gelirini belirtmeyenler hariç tüketicilerin çoğunluğunun (% 72.1) aile gelirinin 101 - 300 milyon TL olduğu görülmektedir. Bu tüketicilerin aile geliri 64 ve 625 milyon TL arasında değişmekte olup, ortalama olarak 200 ± 5.42 milyon TL'dir.

Tablo 1: Kuru Temizleme Hizmeti Alan Tüketicilerin Bazı Özellikleri

Cinsiyet Sayı % Öğrenim Sayı %
Kadın 263 75.4 İlkokul 2 0.6
Erkek 87 24.6 Orta 4 1.1
Toplam 350 100.0 Lise 123 35.1
Üniversite 221 63.2
Toplam 350 100.0
Yaş Medeni Durum
20 ve altı 5 1.4 Evli 264 75.4
21-30 131 37.5 Bekar 86 24.6
31-40 134 38.3 Toplam 350 100.0
41-50 66 18.9
50 ve üstü 14 4.0
Toplam 350 100.0
Ailedeki Birey Sayısı Uzun süre yaşanan yer
İki 42 12.0 Büyük kent 326 93.1
Üç 95 27.1 Küçük kent 14 4.0
Dört 95 27.1 İlçe, kasaba 9 2.6
Beş 91 26.0 Köy, nahiye 1 0.3
Toplam 350 100.0 Toplam 350 100.0
Meslek Aylık aile geliri (Milyon TL)(Cevapsız 6)
İdari 201 57.4 -100 61 17.7
Akademik 149 42.6 101-200 168 48.8
Toplam 350 100.0 201-300 80 23.3
301 + 35 10.2
Toplam 344 100.0

Bize Ulaşın

  • Telefon: 444 4 379 (DRY)

  • Faks: 0216 428 48 70

  • Form: İletişim Formu için tıklayın.

Bizi Takip Edin!