dry center reklam alanı

Tüketicilerin Kuru Temizleme Tercihi

Tüketicilerin Kuru Temizleme Tercihi

Araştırma kapsamına alınan tüketicilere, "Ürünlerinizde bir leke olduğu zaman kuru temizlemeciye gitmeden önce bu lekeyi kendiniz çıkarmayı deniyor musunuz?" diye sorduğumuzda bu soruya tüketicilerin % 40.6'sı evet, % 14.3'ü hayır ve % 45.1'i ise bazen deniyorum cevabını vermiştir. Leke çeşitleri hakkında bilgiye ihtiyaç duyan tüketicilerin oranı % 59.7 ve bazı leke çeşitleri hakkında bilgiye ihtiyaç duyan tüketicilerin oranı % 34.0 olup bu konuda tüketicilerin çoğunluğu bilgi sahibi olmayı istemektedirler. Leke çıkarıcılar hakkında bilgiye ihtiyaç duyduğunu belirten tüketicilerin oranı % 66.0 ve bazı leke çıkarıcılar hakkında bilgiye ihtiyaç duyduğunu belirten tüketicilerin oranı ise % 27.1'dir.

Tablo 4: Lekelerin Temizlenme Şekli

Lekeler Kendisi deneyenler Kuru temizlemeye verenler Hiçbir şey yapmayanlar TOPLAM
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %
Yemek 289 82.6 32 9.1 29 8.3 350 100.0
Çay 279 79.7 24 6.9 47 13.4 350 100.0
Ter 272 77.7 20 5.7 58 16.6 350 100.0
Fondoten 180 51.4 52 14.9 118 33.7 350 100.0
Ruj 178 50.9 64 18.2 108 30.9 350 100.0
Tükenmez kalem 166 47.4 124 35.5 60 17.1 350 100.0
Mum 152 43.4 104 29.7 94 26.9 350 100.0
Oje 120 34.2 115 32.9 115 32.9 350 100.0
Uhu 115 32.9 133 38.0 102 29.1 350 100.0
Pas 56 16.0 182 52.0 112 32.0 350 100.0

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin % 82.6'sı yemek, % 79.7'si çay, % 77.7'si ter, % 50.9'u ruj, % 51.4'ü fondöten, % 47.4'ü tükenmez kalem ve % 43.4'ü mum lekesini kendilerinin çıkarmayı denediklerini; % 52.0'si pas, % 38.0'si uhu, % 35.5'i tükenmez kalem ve % 29.7'si ise mum lekesini kuru temizleme yaptırdıklarını belirtmişlerdir. Sık rastlanan lekelerin evde çıkarılmaya çalışıldığı görülmektedir (Tablo 4).

Bize Ulaşın

  • Telefon: 444 4 379 (DRY)

  • Faks: 0216 428 48 70

  • Form: İletişim Formu için tıklayın.

Bizi Takip Edin!