dry center reklam alanı

Kuru Temizleme Yaptırılan Ürün Sayısı

Tablo 7'de de görüldüğü gibi bir yıl içinde yaklaşık olarak "kuru temizleme yaptırılan ürün kaç tanedir?" sorusunu cevaplayan 296 tüketicidir (cevapsız 54). Ailedeki birey sayısına göre bir yıl içinde kuru temizleme yaptırılan ürün sayısı dağılımına baktığımızda iki kişilik ailelerin %25.0'i yılda genel olarak 6-10 parça ürüne kuru temizleme yaptırmakta, üç kişilik ailelerin %61.0'i yılda genel olarak 5 ve daha az sayıda ürüne kuru temizleme yaptırmaktadır. Ailedeki birey sayısı dört ve daha fazla olanların ise çoğunluğu (% 72.5) bir yılda yine 5 ve daha az sayıda ürün temizletirken %8.4'ü ise 11 ve daha çok sayıda ürünü temizletmektedir. Yapılan X2 analizine göre de ailedeki birey sayısına göre bir yıl içinde kuru temizleme yaptırılan ürün sayısı dağılımları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (P> 0.05).

Tablo 7: Ailedeki Birey Sayısına Göre Bir Yılda Kuru Temizleme Yaptırılan Ürün Sayısı

Birey sayısı Temizletilen ürün sayısı (bir yılda) TOPLAM
? 5 6-10 11 ?
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %
İki 22 61.1 9 25.0 5 13.9 36 100.0
Üç 50 61.0 20 24.4 12 14.6 82 100.0
Dört + 129 72.5 41 23.0 8 4.5 178 100.0
TOPLAM 201 67.9 70 23.6 25 8.5 296 100.0

Cevapsız :54                                                                                                          X2 = 9.7                      SD = 4            P > 0.05         
Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin % 31.4'ü anketin yapıldığı aya göre geçen ay kuru temizleme yaptırmış, % 68.6'sı da yaptırmamıştır. Geçen ay kuru temizleme yaptıran 110 tüketicinin (% 31.4) % 26.4'ü 10 milyon TL ve daha az, % 28.1'i, 11-20 milyon TL, % 27.3'ü 21-30 milyon TL arasında harcama yapmıştır. 31 milyon TL ve daha çok harcama yapanlar ise % 18.2 oranındadır. Tüketicilerin geçen ay kuru temizleme için yaptıkları harcama miktarı 500 bin TL ve 10 milyon TL arasında değişmekte olup, ortalama olarak 2.500.000 ± 173 TL'dir.

Bize Ulaşın

  • Telefon: 444 4 379 (DRY)

  • Faks: 0216 428 48 70

  • Form: İletişim Formu için tıklayın.

Bizi Takip Edin!