dry center reklam alanı

Kuru Temizleme Araştırmasının Özeti

TÜKETİCİLERİN KURU TEMİZLEMEYE İLİŞKİN BİLGİLERİ, TERCİH VE TATMİN DURUMLARI

Arş. Gör. Uzm. Fatma Arpacı, Dr. Nedime Şanlı, Prof. Dr. Mine Arlı

ÖZET

Tüketicilerin kuru temizlemeye ilişkin bilgi, tercih ve tatmin durumlarının değerlendirilmesi için Ankara'da Gazi Üniversitesi'nin bazı fakültelerinde çalışan ve kuru temizleme hizmetlerinden yararlanan 350 kişi üzerinde survey yapılmıştır. Tüketicilerin % 49.4'ünün kuru temizlemenin tanımını özel işlem gerektiren eşyalara uygulanan kimyasal temizlik olarak bildiği ve % 34.6'sının ise bilmediği saptanmıştır. Kuru temizleme işlemi sembolünü yanlış bilenlerin yarıdan fazla (% 63.4) olduğu görülmektedir. Tüketicilerin % 63.7'sinin bazı ürünleri kuru temizleme yaptırmasının baş nedeni su ile yapılacak yıkamada ürünün bozulabilme endişesidir. Tüketicilerin bir yıl içinde yaklaşık olarak kuru temizleme yaptırdıkları ürün sayısı en az 1 ve en çok 30 olup, ortalama olarak 5.6 ± 0.2 parçadır. Ailedeki birey sayısı kuru temizlemeye verilen ürün sayısını, ailenin aylık geliri kuru temizleme harcamalarını etkilememiştir. Tüketicilerin % 68.6'sı kuru temizleme fiyatını yüksek bulmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Kuru temizleme hizmeti, tekstil ürünü temizliği, bakım etiketi sembolleri.
KNOWLEDGE, PREFERENCE AND SATISFACTION OF CONSUMERS IN TERMS OF DRY CLEANING ABSTRACT
A survey has been carried out on 350 persons who work in some of the faculties of Gazi University in Ankara and benefit from the services of dry cleaning for the evaluation of the knowledge, preference and satisfaction of the consumers in terms of dry cleaning. It has been determined that 49.4% of the consumers define dry cleaning as a chemical cleaning applied to the materials which require special treatment while 34.6% do not have any knowledge. It has been examined that those who have incorrect knowledge on the symbol of dry cleaning treatment is more than half (63.4%). The main reason of 63.7% of the consumers to have dry cleaning treatment for specific materials is the anxiety of the fact that the water may damage the product in the washing. The approximate number of the products which have been subject to dry cleaning by the consumers is minimum 1 and maximum 30 and the average is 5.6 ± 0.2 pieces. The number of individuals in the family did not have any effect on the number of the products given to dry cleaning while the monthly income of the family did not effect the expenditures of dry cleaning. 68.6% of the consumers define the price of dry cleaning as high.
KeyWords:Service of dry cleaning, cleaning of textile products, care label symbols.

Bize Ulaşın

  • Telefon: 444 4 379 (DRY)

  • Faks: 0216 428 48 70

  • Form: İletişim Formu için tıklayın.

Bizi Takip Edin!