dry center reklam alanı

Kuru Temizleme Araç ve Gereçleri

Girişin Devamı...

Ergonomi işin insana, insanın işe uyumu için gerekli koşulları belirler. İşin insana uyumu için çalışma ortamının, üretim araçlarının ve iş organizasyonun insana göre düzenlenmesi gerekir. İnsanın işe uyumu için ise onun bireysel özelliklerinin ( yaş, cinsiyet, beden biçimi vb. ), bilgi, yetenek ve becerilerinin, sağlığının, sosyal yaşamının incelenmesi ve işe uygun duruma getirilmesi için gerekli koşulların belirlenmesi gerekir ( REFA 1988; Eştaş 1989 ).

İş sistemlerinde çalışma ortamı, makine donanım ne kadar mükemmel olursa olsun, sonucun ( çıktının ) verimliliğini etkileyen büyük ölçüde insandır. İnsan araç, gereçleri kullanan ve geliştiren, enerji kaynaklarının kullanımını düzenleyen, üretimi kontrol eden ve yönlendiren, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve bireysel yapısı ile işe katılan bir elemandır ( Özkan 1993; Aygün 1990; Çırpar 1993 ).

Kuru temizlemecilik emek yoğun bir sektördür ve tüm sektörlerde olduğu gibi verimli çalışma esastır. Giyim ve ev eşyalarının temizliği kuru temizleme atölyelerinde çalışan bireyler, kullanılan malzeme ( temizleme maddeleri ), araçlar ( yıkama makineleri ve ütüler gibi ) ve tüketilen enerji kaynağı ( elektrik enerjisi ) girdilerdir. Temizlenen eşya miktarı ve temizliğin kalitesi ise çıktılardır. Bu sistemde insan diğer deyişle işgücü önemli bir unsurdur ve üretime hem kas gücü, hem de zihinsel gücü ile katılması gerekir.

Kuru temizleme atölyelerinde çalışanların giyim ve ev eşyalarının yapımında kullanılan liflerin yapısı ve özellikleri, temizleme araç ve gereçleri ile temizleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, uygun yöntem ve gereç seçimini yapabilmesi, yeni yöntemler geliştirebilmesi ve atölyede kullanılan makinelerin kullanımı için gerekli teknik bilgiye sahip olması gerekir. Tüm bunlar zihinsel gücün yanı sıra, giyim eşyalarını ütüleme vb. konularda yeterli kas gücüne sahip olmayı ve ütü, pres, yıkama makinesi vb. araçların kullanımında otomatikleşmeyi de gerektirir.

Günümüzde toplumumuzda kuru temizlemecilik sektöründe çalışan işgücünün nitelikli bir işgücü olduğu söylenemez. Bu meslekte çalışanlar çoğunlukla çıraklıktan yetişmiş ve en fazla ilkokul mezunu elemanlardır ( Arpacı 1999 ). Bu sektörde çalışan ve çalışacak olan elemanların örgün eğitim ve yaygın eğitim yolu ile nitelikli eleman haline gelmesinin olanaklı olduğu bilinmektedir.

Kuru temizleme atölyelerindeki teknoloji ne kadar ileri olursa olsun, bu teknolojinin amaca yönelik kullanılabilmesi insana bağlıdır. İnsanın ise bu teknolojiyi kullanabilecek bilgi ve becerilerle donatılması, yeteneklerinin geliştirilmesi için eğitime ihtiyacı vardır ve verimliliğin artırılması ile doğrudan ilişkilidir.

Bize Ulaşın

  • Telefon: 444 4 379 (DRY)

  • Faks: 0216 428 48 70

  • Form: İletişim Formu için tıklayın.

Bizi Takip Edin!